V prvním kroku připojíme souřadný systém ( příkaz _GEOGRAPHICLOCATION )

 1 geolocation

 

Ve druhém kroku nastavíme adresu WMS ( příkaz _MAPCONNECT )

 2 mapcon

po stisknutí tlačítka Connect (Připojit) přejde dialog do další části...

Jako poslední krok nastavíme oblast pro vykreslení a počet pixelů na metr.. Jako nejlepší se zdá nastavit aktuální pohled a 0.5 metru a méně na pixel.

3 mapcon

 

 

© Pavel Blažíček  2016-2024