V prvním kroku připojíme souřadný systém ( příkaz _GEOGRAPHICLOCATION )

V prvé řadě je nejlepší se přesvědčit, zda máte správnou verzi GeoWinu a zároveň 32bit GeoWin pro 32bit CAD a 64bit GeoWin pro 64bit CAD.

© Pavel Blažíček  2016-2020