Pokud se s tím setkáváte, tak mám jednoduché řešení:
V GstarCADu vypnout v Nastavení GeoWinu (DTM i Mapa) monitor objektů. To bylo do Nastavení přidáno v poslední verzi 2022125.
V AutoCADu, BricsCADu i GstarCADu pak nastavit systémovou proměnnou "selectpreview" na 0 ( v BricsCADu V22 se musí vypnout i Quad ).

V prvním kroku připojíme souřadný systém ( příkaz _GEOGRAPHICLOCATION )

V prvé řadě je nejlepší se přesvědčit, zda máte správnou verzi GeoWinu a zároveň 32bit GeoWin pro 32bit CAD a 64bit GeoWin pro 64bit CAD.

© Pavel Blažíček  2016-2024