GeoWin je chráněn autorizačním kódem, bez jeho správného zadání je omezena funkčnost pouze na výkres do obsahu 200 objektů (DTM neukládá jím vytvořené objekty). Před přechodem do omezené funkčnosti je k dispozici 40 spuštění, kdy lze GeoWin použít plnohodnotně.

GeoWin je vyvíjen pouze pro operační systém Windows a je možné jej objednat zde.

Aktuální verze GeoWinu Mapa a DTM je vyvíjena pro AutoCAD 2019-2025, BricsCAD V19-V24, GstarCAD 2019-2025 a ZWCAD 2024-2025

z předešlých verzí CADu je možné na současnou přejít zakoupením upgradu.

GeoWin DMT - 3D model terénu (changelog 2024150)
GeoWin DMT 32bit 10.7.2024 32bit, CZ,EN,DE,ES
GeoWin DMT 64bit 10.7.2024 64bit, CZ,EN,DE,ES
Referenční příručka 16.1.2024 Online help
GeoWin Mapa - mapování a rekonstrukce (changelog 2024150.4)
GeoWin Mapa 32bit 10.7.2024 32bit, CZ, plná instalace
GeoWin Mapa 64bit 10.7.2024 64bit, CZ, plná instalace
GeoWin Mapa 32bit update 10.7.2024 32bit CZ, update z předchozí verze *
GeoWin Mapa 64bit update 10.7.2024 64bit CZ, update z předchozí verze *
Referenční příručka 14.4.2024 Online help
* Musí již být nainstalována minimálně verze 2021107 GeoWin Mapa.
GeoWin JVF - jednotný výměnný formát digitální technické mapy (JVF DTM v.1.4.3(changelog 2024012)
GeoWin JVF 32bit 22.7.2024 32bit, CZ
GeoWin JVF 64bit 22.7.2024 64bit, CZ
Referenční příručka 22.7.2024 Online help
Pro AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD ( od verze V21/2021 výše) a ZWCAD 2024 a výšší.
GeoWin Utilities - zobrazení typů čar u 3D křivek, verze 2023001
Utilities 64 bit 10.7.2024 64 bit, Int
Referenční příručka 31.8.2023 Online help
Pro AutoCAD 2022 a vyšší, BricsCAD V22 a vyšší , GstarCAD 2023 a vyšší.a ZWCAD 2024 a vyšší

GeoWin Calc - geodetické výpočty & DMT (changelog)
GeoWin Calc 25.1.2024 verze 5.95,  Win aplikace, CZ, FREE
Referenční příručka 07.06.2016 ve formátu PDF pro verzi 5.10

 Starší verze ke stažení

© Pavel Blažíček  2016-2024