GeoWin je chráněn autorizačním kódem, bez jeho správného zadání je omezena funkčnost pouze na výkres do obsahu 200 objektů (DTM neukládá jím vytvořené objekty). Před přechodem do omezené funkčnosti je k dispozici 40 spuštění, kdy lze GeoWin použít plnohodnotně.

GeoWin je vyvíjen pouze pro operační systém Windows a je možné jej objednat zde.

Aktuální verze GeoWinu Mapa a DTM je vyvíjena pro CAD:

  • AutoCAD 2019-2024, BricsCAD V19-V23, GstarCAD 2019-2023

z předešlých verzí CADu je možné na současnou přejít zakoupením upgradu.

GeoWin DTM - digitální model terénu (DMT) (changelog 2023148)
GeoWin DTM 32bit 24.8.2023 32bit, CZ,EN,DE,ES
GeoWin DTM 64bit 24.8.2023 64bit, CZ,EN,DE,ES
Referenční příručka 24.8.2023 Online help
GeoWin Mapa - mapování a rekonstrukce (changelog 2023143-1)
GeoWin Mapa 32bit 27.9.2023 32bit, CZ, plná instalace
GeoWin Mapa 64bit 27.9.2023 64bit, CZ, plná instalace
GeoWin Mapa 32bit update 27.9.2023 32bit CZ, update z předchozí verze *
GeoWin Mapa 64bit update 27.9.2023 64bit CZ, update z předchozí verze *
Referenční příručka 12.7.2023 Online help
* Musí již být nainstalována minimálně verze 2021107 GeoWin Mapa 
GeoWin JVF - jednotný výměnný formát digitální technické mapy (JVF DTM v.1.4.2.3) (changelog 2023003)
GeoWin JVF 32bit 28.9.2023 32bit, CZ
GeoWin JVF 64bit 28.9.2023 64bit, CZ
Referenční příručka 16.8.2023 Online help
Pro AutoCAD, BricsCAD a GstarCAD od verze V21/2021 výše.
GeoWin Utilities - zobrazení typů čar u 3D křivek, verze 2023001
Utilities 64 bit 31.8.2023 64 bit, Int
Referenční příručka 31.8.2023 Online help
Pro AutoCAD 2022 a vyšší, BricsCAD V22 a vyšší a GstarCAD 2023

GeoWin Calc - geodetické výpočty & DMT (changelog)
GeoWin Calc 9.4.2023 verze 5.95,  Win aplikace, CZ, FREE
Referenční příručka 07.06.2016 ve formátu PDF pro verzi 5.10

 Starší verze ke stažení

© Pavel Blažíček  2016-2023