Umožňuje uživateli vytvářet, či udržovat účelové mapy od map pro projektové účely po základní mapy závodu nebo technické mapy měst. Program má rozsáhlé možnosti jak v oblasti vstupů a výstupů, tak v oblasti editace již vytvořených objektů. Program GeoWin rovněž řeší oblast technické dokumentace k mapě. GeoWin rovněž umožňuje vytvářet stavební plány pro rekonstrukce na základě geodeticky měřených dat.

Klíčové vlastnosti:

 • import a export souřadnic
 • kresba liniových značek
 • kresba bodových značek
 • automatizovaná kresba dle předpisu spojnic
 • předdefinované šablony (odlišné hladiny, značky, písma atd.) pro různé druhy zakázek. Možnost vytváření vlastních.
 • tvorba místopisů
 • vkládání mapových listů
 • vkládání orámování dle formátů A4
 • výpočetní funkce
 • import katastrální mapy ve formátu VFK, VKM, XML nebo VGI (kataster nehnuteľností SK)
 • připojení WMS služeb
 • vložení parcelních hranic, nebo adresních míst přes službu INSPIRE (ČÚZK)
 • zábory pozemků (záborový elaborát), český katastr i slovenský kataster nehnutelností. Podpora směrnice ŘSD a Správy železnic.
 • podpora pasportů
 • podpora pro kresbu stavebních plánů (zdi, okna, dveře...)

GeoWin DTM

Software pro zpracování digitálního modelu terénu. Je určen pro geodety i projektanty.

Klíčové vlastnosti:

 • trojúhelníková síť (TIN) s povinnými hranami
 • vrstevnice
 • podélné profily a a příčné řezy
 • kubatury
 • STL import a export
 • dynamická editace TIN
 • editace křivek
 • import a export souřadnic bodů
 • automatizovaná kresba dle předpisu spojnic
 • Import a export LandXML
 • WMS
 • Export do KML/KMZ souboru (Google Earth)

GeoWin JVF

Software pro import a export jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM).

Klíčové vlastnosti:

 • Import
 • Export

GeoWin Calc

Geodetická aplikace pro základní výpočty v bodovém poli. Obsahuje též základní nástroje DMT (vytvoření a editace trojúhelníkové sítě, výpočet kubatur a vykreslení vrstevnic). Výsledky je možno exportovat ve formátu DXF. Pro svůj běh nepotřebuje CAD, pouze Windows Xp a vyšší.

Videa na Youtube.com 

Ukázkové výkresy

 Stavební plán pro rekonstrukceÚčelová mapaWaltr mini

 vrstevnice ukazka miniPodélný profilWaltr2 mini

  wms preview3

© Pavel Blažíček  2016-2024