Obsah 

GeoWin JVF

Prev Page Next Page

Import JVF DTM do výkresu

z příkazové řádky:sngJVFImport
toolbar:
Funkce načte data ze souboru a vloží do výkresu grafické objekty. Ke každé vložené entitě jsou přiřazeny externí data JVF DTM. Tyto data lze editovat.Je možný scénář, kdy vyexportujeme nějaká data, která budeme chtít následně upravit. Načteme tedy soubor do výlresu, jednotlivé objekty (entity) upravíme a následně opravené vyexportujeme.
Nastavení hladin, typy písma atd. můžete nastavit v Nastavení GeoWin JVF.
Pokud je při načtení nalezena uživatelem nedefinovaná značka, je uživatel vyzván k jejímu doplnění. Toto lze následně změnit v Nastavení GeoWin JVF

 


   
Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)