Obsah 

GeoWin JVF

Prev Page Next Page

Import JVF DTM do výkresu

z příkazové řádky:sngJVFImport

Funkce načte data ze souboru a vloží do výkresu grafické objekty. Nastavení hladin, typy písma atd. můžete nastavit v Nastavení GeoWin JVF.

Pokud je při načtení nalezena uživatelem nedefinovaná značka, je uživatel vyzván k jejímu doplnění. Toto lze následně změnit v Nastavení GeoWin JVF

 


   
Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)