GeoWin je chráněn autorizačním kódem, bez jeho správného zadání je omezena funkčnost pouze na výkres do obsahu 200 objektů (DTM neukládá jím vytvořené objekty). Před přechodem do omezené funkčnosti je k dispozici 40 spuštění, kdy lze GeoWin použít plnohodnotně.
Před instalací GeoWinu se ujistěte, že cílový CAD (pokud máte na PC více verzí CADu) byl spuštěn jako poslední a pozorně si přečtěte soubor readme.txt.

Starší verze GeoWinu jsou přístupné na vyžádání.
GeoWin je vyvíjen pouze pro operační systém Windows a je možné jej objednat zde.

Aktuální verze GeoWinu je vyvíjena pro CAD:

  • GeoWin Map: AutoCAD2010-2019, BricsCAD V13-V19, GstarCAD 2015-2019
  • GeoWin DTM: AutoCAD2010-2019, BricsCAD V13-V19, GstarCAD 2015-2019

z předešlých verzí CADu je možné na současnou přejít zakoupením upgradu.

GeoWin DTM - digitální model terénu (DMT) (changelog)
GeoWin DTM 32bit 17.10.2018 32bit, CZ,EN,DE
GeoWin DTM 64bit 17.10.2018 64bit, CZ,EN,DE
Referenční příručka 23.9.2018 ve formátu PDF
GeoWin Map - mapování a rekonstrukce (changelog)
GeoWin Map 32bit 23.10.2018 32bit, CZ
GeoWin Map 64bit 23.10.2018 64bit, CZ
GeoWin soubory 16.10.2017 Aktuální soubory s definicí hladin, čar a značek
Referenční příručka 7.3.2018 ve formátu PDF
GeoWin Calc - geodetické výpočty & DMT
GeoWin Calc 13.6.2018 verze 5.17, Win XP a vyšší, CZ
Referenční příručka 7.6.2016 ve formátu PDF pro verzi 5.10
© Pavel Blažíček  2016-2018
Tvorba webových stránek - Carl.cz